over mij


Ingrid

In twintig jaar ben ik een ervaren ont-wikkelaar geworden. Ik ben geschoold en geïnspireerd door de Hogere Hotelschool, de School voor Coaching, NLP master, Conflictcoaching, Transactionele Analyse, lichaamswerk door Piet Weisfelt en Partners, yoga, de Beweging van Barmhartigheid.

Na twintig jaar blijft het elke keer weer de kunst van het loslaten van wat ik weet en het openstaan voor wat er is. Elke vraag, elke opdracht heeft haar specifieke betekenis. Als ik mij verbonden weet met de vraag van het individu, het team, de collega’s, de maatschap, de keten, de afdeling dan wordt de passende aanpak duidelijk.

Contact van mens tot mens met alle eigenaardigheden die we met ons meedragen is de basis voor mij.

Wat ben ik?

Een ont-wikkelaar die coacht, traint, begeleidt, inspireert en selecteert.

Wat mag je van mij verwachten?

Eerlijkheid, zorgvuldigheid en respect zijn altijd de basis. Inlevingsvermogen, luistervaardigheid, confrontatie en bewustwording zijn kenmerkend voor mij. Enthousiasme en geloof in de goede intentie van de mens maken dat ik graag doe wat ik doe.

Wat mag ik van jou verwachten?

Een inspannings’verplichting’. Om te komen tot de gewenste verandering.