uw vraag


 

Begrijpen en begrepen worden.

Speelt de vraag zich af op individueel niveau of speelt er een verstoring in een werkrelatie? Heeft een team of afdeling ondersteuning nodig of vraagt de organisatie om de juiste mensen op de juiste plaats?

Elke vraag nodigt uit tot een heldere dialoog. In die dialoog komen ergens vertrouwen en zelfvertrouwen, het gedrag en de (werk)relatie met de ander(en) aan het licht. En ook het eigen belang en het algemeen belang, de angst, de durf en het plezier. In de wetenschap dat iedereen hier mee stoeit.

Het is mijn overtuiging dat de vraag eerst ont-wikkeld moet worden zodat er ruimte komt voor ontwikkeling.