ingrid wassing


Ik heb geleerd dat je erkenning niet buiten jezelf moet zoeken. Want dan word je heel ongelukkig.
ont-wikkelaar
gericht op
het ontwikkelen van eigen kracht,
(zelf)vertrouwen, communicatie,
gedrag en relatie(s).

Ik ontwikkel mét mensen wat hen verder brengt en/of sterker maakt.

En ont-wikkel hierbij de zintuigen, de taal, de non-verbale communicatie, de stilte, het gedrag om te komen tot een helder resultaat.

Wetende dat ontwikkelen nooit eindig is maar genoeg kan zijn voor de vraag van nu.

Ik zie het dan ook als een voorrecht om een tijdje mee te mogen lopen. En samen te komen tot waar jij en jullie willen staan.

In welke vorm lopen we samen op?

  • Coaching en teamcoaching
  • Ont-wikkelen van misverstanden en conflictsituaties
  • Ontwikkeltrajecten/ training en intervisie
  • Begeleiding van de dialoog
  • Faciliteren van themabijeenkomsten
  • Selectie- en ontwikkelassessments